Tweedaagse opleiding

In het kader van het Erasmus+ project B-WISE organiseerden Groep Gidts en Lichtwerk in november 2023 drie tweedaagse opleidingen rond digitale transformatie en change management binnen maatwerkbedrijven. De opleiding past in een grootschalig testtraject in 13 Europese landen. In Vlaanderen namen meer dan 40 managers en stafmedewerkers uit meer dan 20 verschillende maatwerkbedrijven deel aan de hands-on workshops, met een focus op:

  • Technologie en digitalisering als driver voor innovatie
  • Doelstellingen en toepassingsmogelijkheden van technologie binnen maatwerkbedrijven
  • Bouwstenen voor mensgerichte digitale transformatie en verandergerichte cultuur
  • Strategische implementatie van veranderprocessen

B-WISE

Het Erasmus+ project B-WISE wil een Europese strategie ontwikkelen die inspeelt op de competentiebehoeftes van WISEs (Work Integration Social Enterprises). WISEs vallen in Vlaanderen onder de sociale economie, en omvatten onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. Het B-WISE project focust op de competentiebehoeftes van zowel doelgroepwerknemers, begeleiders als het management.

WISEs?

Work Integration Social Enterprises zijn ondernemingen die werken aan de sociale en professionele integratie van werknemers met ondersteuningsnoden. In Vlaanderen vallen WISEs onder de sociale economie, en omvatten WISEs onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. WISEs vormen een cruciale schakel in het economisch systeem en hebben een sterke pedagogische dimensie. Werknemers met nood aan ondersteuning behoren tot heel diverse groepen: langdurig werklozen, mensen met een handicap, ouderen, migranten, NEETS (Not in Education, Employment or Training – personen die geen opleiding, onderwijs of vorming volgen en niet aan het werk zijn) en andere groepen die risico lopen om uitgesloten te worden van de arbeidsmarkt.