De werkbaarheidscheque wordt verlengd voor 2024. Het beschikbaar budget voor 2024 bedraagt € 3 miljoen en er zijn enkele wijzigingen voor wat betreft de bedragen en termijnen ten opzichte van vorig jaar. Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om projectaanvragen in te dienen.

Vraag een werkbaarheidscheque aan en zet in op werkbaar werk

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer ‘goesting’ aan de slag en werkgevers kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere medewerkers, wat de efficiëntie en wendbaarheid van de organisatie ten goede komt.

Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen en maatwerkbedrijven tijdelijk tot € 9.000 steun krijgen. Met die subsidie wil de overheid bedrijven en organisaties motiveren om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Wat zijn werkbaarheidscheques?

De werkbaarheidscheques werden in 2019 gelanceerd om ondernemingen te motiveren om in te zetten op werkbaar werk. Met die cheque kunnen organisaties m.b.v. de expertise van erkende dienstverleners:

  • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
  • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting, telkens met aandacht voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers.

Die begeleiding kan ook inhouden:

  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan (zoals bv. welke competentieversterking noodzakelijk is), toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dat plan;
  • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk en veiligheid van de werknemers, zoals bv. aanpassingen aan de werkpost en arbeidsorganisatie;
  • uitwerken van een telewerkbeleid.

Wie komt in aanmerking?

De maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profit- en socialprofitsector (ook vzw’s) met vestiging in het Vlaamse Gewest. De werkbaarheidscheque is in 204 enkel beschikbaar voor organisaties die er in het verleden nog geen gebruik van maakten. Het steunpercentage van de Vlaamse overheid bedraagt 60%. Organisaties moeten dus zelf nog 40% cofinanciering voorzien. De maatregel valt ook onder de toepassing van de Europese de-minimisregelgeving.

Hoe aanvragen?

Een werkbaarheidscheque aanvragen kan eenvoudig via een duidelijk stappenplan op de website van de Vlaamse Overheid. Om u hierbij te helpen kunt u instructiefilmpjes bekijken of de handleiding raadplegen. Aanvragen voor 2024 kunnen ingediend worden tot 31 juli 2024, of eerder tot de middelen uitgeput zijn. Een werkbaarheidstraject kan maximaal 8 maanden lopen, met als deadline 31 augustus 2024.

Lichtwerk is door de Vlaamse Overheid geregistreerd als dienstverlener en biedt diensten aan die passen binnen deze subsidie. U kunt bij ons onder meer terecht voor adviestrajecten rond inclusieve technologie, mensgerichte digitalisering en transformatie en werkbaar werk om zo uw medewerkers én uw business te versterken.

Meer weten? Contacteer ons voor een gratis intakegesprek.