Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Lichtwerk erkende cvso (hierna ook “Lichtwerk”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”), gevestigd te Koolskampstraat 24, 8830 Hooglede-Gits, is beheerder van deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

Lichtwerk erkende cvso hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als u vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website. Klik voor verdere informatie op “Contact” in de navigatiebalk. U kunt ook terecht bij de beheerder met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen (zie hieronder).

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

In de gevallen waar Lichtwerk erkende cvso uw persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gevallen zijn:

 • uw informatievraag (inclusief het maken van een afspraak)
 • een door u gewenste dienstverlening (inclusief het ontvangen van onze nieuwsbrief)

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen we uw identificatiegegevens (voornaam, familienaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer) en uw bericht. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief, verzamelen we alleen uw e-mailadres. Lichtwerk erkende cvso geeft uw daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekkenof om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen.
 • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke door u gevraagde diensten een beroep doen op derden die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Het is ook mogelijk dat deze derden in onze opdracht en in onze naam persoonsgegevens of andere informatie verzamelen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of internationale organisaties. Indien we dat uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U heeft tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website. Klik voor verdere informatie op “Contact” in de navigatiebalk.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie welke personen en ondernemingen ons in vertrouwen bezorgen. Lichtwerk erkende cvso zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die u ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit worden behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We leggen strikte geheimhouding op als een absolute verplichting aan alle personen en leveranciers waarmee we samenwerken en we doen geen mededeling van enige informatie aan andere derden dan hierboven beschreven (onder “Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen”), zowel mondeling als schriftelijk, zonder uw voorafgaande toestemming.

Cookieverklaring

We maken gebruik van cookies op deze website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de website of tijdens opeenvolgende herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker, veiliger en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten werken.

Cookies i.f.v. statistieken

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten, maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we onze website kunnen verbeteren.

De cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en delen in geen geval uw gegevens met Google. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die worden gebruikt op deze website:

pll_language

 • Doel: Functioneel, nl. onthouden van de taalinstellingen.
 • Geldigheid: 1 jaar

moove_gdpr_popup

 • Doel: Functioneel, nl. onthouden welke optie de websitebezoeker in het pop-upvenster met cookie-instellingen geselecteerd heeft .
 • Geldigheid: 14 dagen

_gat

 • Doel: Statistieken, nl. bezoeken van bots uit statistieken filteren.
 • Geldigheid: 1 minuut

_git

 • Doel: Statistieken, nl. paginabezoeken tellen en volgen.
 • Geldigheid: 1 dag

_ga

 • Doel: Statistieken
 • Geldigheid: 2 jaar

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Het verschilt per browser hoe u dat kan doen; de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie.

Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Algemene informatie

We hebben het recht om deze verklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Laatste aanpassing op 13/04/2020.