Maakt complex werk toegankelijk

Lichtwerk ondersteunt bedrijven uit de sociale en reguliere economie met strategisch en operationeel advies, inclusieve technologie en opleiding

Strategische consultancy

Lichtwerk adviseert en begeleidt organisaties uit de profit- en socialprofitsector om ‘werkbaar werk’ mogelijk te maken, ook bij complexer wordende activiteiten of moeilijker inzetbaarheid van medewerkers. Ook ondernemingen die hun werking, dienstverlening, producten of tools meer inclusief willen maken, kunnen bij ons terecht voor een scan en een adviestraject op maat. Lichtwerk is een geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille voor advies en opleiding en heeft een kwaliteitsregistratie WSE.

Inclusieve technologie

Onze expertise bevindt zich op het snijpunt van tewerkstelling, technologie en business. Voor onze Augmented Reality-oplossingen maken we gebruik van LightGuide, waarbij we projectietechnologie combineren met 3D-camera’s en sensoren om digitale werkinstructies interactief te presenteren. De technologie van LightGuide wordt wereldwijd gebruikt, zowel in de reguliere als in de sociale economie. Onze innovatieve aanpak en oplossingen zijn toepasbaar in vele sectoren, als permanente ondersteuning of als training.

Training en opleiding

Training en opleiding zijn essentieel om van technologische innovaties en inclusieve dienstverlening een succes te maken. U kunt bij ons terecht voor een opleidingstraject op maat rond topics als inclusie op de werkvloer, assistieve technologie, digitale werkinstructies … 

Projectmanagement en implementatie

Naast strategisch advies kan Lichtwerk u ook ondersteunen bij het uitvoeren van implementatieplannen en projectmanagement. De hands-on aanpak van onze gekwalificeerde medewerkers draagt bij aan een zo hoog mogelijke impact op de werkvloer.

AANPAK EN PARTNERS

Lichtwerk focust op mens, business en technologie. We begeleiden onze klanten stap voor stap naar toegankelijker werk en meer inclusie. Als cooöperatieve vennootschap met een erkenning als sociale onderneming worden we gedreven door mensen en ondersteund door innovatieve partners.

CASES EN KLANTEN

Lichtwerk is dé expert in assistieve en inclusieve technologie. Onze oplossingen versterken werknemers en helpen bedrijven digitaal en technologisch te transformeren om zo hun missie te kunnen blijven realiseren, inclusief te worden en competitief te blijven.

WERKBAARHEIDSCHEQUE: DEADLINE VOOR AANVRAGEN NADERT

Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen uit de reguliere en sociale economie (ook vzw’s) tijdelijk tot € 10.000 steun krijgen voor een adviestraject door Lichtwerk.
WERKBAARHEIDSCHEQUE: DEADLINE VOOR AANVRAGEN NADERT

RAPPORT B-WISE: EXPERTISEDOMEINEN EN BEROEPSPROFIELEN IN WISES

Het rapport identificeert 7 expertisedomeinen en legt de link met het Europese ESCO-classificatiesysteem door 7 beroepsprofielen specifiek voor WISEs op te stellen.
RAPPORT B-WISE: EXPERTISEDOMEINEN EN BEROEPSPROFIELEN IN WISES