Maakt complex werk toegankelijk

Lichtwerk ondersteunt bedrijven uit de sociale en reguliere economie bij de implementatie van slimme assistieve technologie, zoals LightGuide AR. We zorgen voor advies, infrastructuur én opleiding. Onze innovatieve aanpak en oplossingen zijn toepasbaar in alle sectoren, als permanente ondersteuning of als training.

CONTACTEER ONS
LightGuide

Integrator van LightGuide

Voor onze Augmented Reality-oplossingen maken we gebruik van LightGuide, waarbij we projectietechnologie combineren met 3D-camera’s en sensoren om digitale werkinstructies interactief te presenteren. De technologie van LightGuide wordt wereldwijd gebruikt, zowel in de reguliere als in de sociale economie.

Work integration social enterprises

Maatwerkbedrijven

Maatwerkbedrijven kunnen via de oplossingen van Lichtwerk en LightGuide flexibeler inspelen op steeds complexere vragen van klanten en blijvend hoge kwaliteit bieden. Werkinstructies worden stap voor stap op de werkpost geprojecteerd aan de hand van iconen, foto’s, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken … Alles gebeurt in interactie met de operator. Het systeem signaleert eventuele fouten, zodat de kwaliteit bij elke stap 100% geborgd is.

Manufacturing industry

Maakindustrie

De oplossingen van Lichtwerk en LightGuide leiden tot een betere inzetbaarheid van medewerkers, een hogere productkwaliteit en meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Niet-getrainde operatoren kunnen sneller nieuwe taken aanleren en bedrijven kunnen de kwaliteit 100% borgen, ook voor complexe assemblageopdrachten. Onze oplossingen helpen productiebedrijven digitaal en technologisch te transformeren om zo de sprong naar Industrie 4.0 te maken en competitief te blijven.

Vocational education training centers

Vormings- en opleidingscentra

We versterken vormingscentra in het aanbieden van opleiding op maat. Lichtwerks slimme oplossingen bevorderen de continuïteit tussen screening en doorstroming en zorgen voor een betere match van de competenties van de lerende of werkzoekende met de vraag van de arbeidsmarkt. Een persoonlijke aanpak, op maat van de lerende, mee met de noden van de markt, wordt zo haalbaar en realiseerbaar.

Een partnership met roots in sociale economie

Lichtwerk is een samenwerking tussen emino, Mariasteen en Groep Gidts. Als innovatieve partners met een hart voor mensen ligt onze focus op werknemers uit kwetsbare groepen: mensen met een arbeidshandicap, anderstaligen, langdurig zieken, ouderen …

Logo Emino
Logo Mariasteen
Logo Groep Gidts

ONTDEK ENKELE VAN ONZE CASES EN KLANTEN

Lichtwerk is dé expert in assistieve en inclusieve technologie. We begeleiden (maatwerk)bedrijven in de implementatie van ondersteunende technologieën en in de aanpassing van werkposten. Onze oplossingen versterken werknemers en helpen bedrijven digitaal en technologisch te transformeren om zo de sprong naar Industrie 4.0 te maken en competitief te blijven.

LICHTWERK WINT EUROPESE INNOVATION AWARD VOOR ‘SUPPORTED EMPLOYMENT’

Op 13 oktober 2021 ontving Lichtwerk een Innovation Award. De award werd uitgereikt door EASPD en is een bekroning voor de ‘Go digital, stay human’-aanpak van Lichtwerk.
LICHTWERK WINT EUROPESE INNOVATION AWARD VOOR ‘SUPPORTED EMPLOYMENT’

KICK-OFF VAN HET B-WISE-PROJECT ONDER LEIDING VAN EASPD EN ENSIE

Het project B-WISE focust op het versterken van de digitale competenties in maatwerkbedrijven, zowel bij doelgroepmedewerkers, hun begeleiders als het management.
KICK-OFF VAN HET B-WISE-PROJECT ONDER LEIDING VAN EASPD EN ENSIE