Maakt complex werk toegankelijk

Lichtwerk ondersteunt bedrijven uit de sociale en reguliere economie bij de implementatie van slimme assistieve technologie, zoals LightGuide AR. We zorgen voor advies, infrastructuur én opleiding. Onze innovatieve aanpak en oplossingen zijn toepasbaar in alle sectoren, als permanente ondersteuning of als training.

CONTACTEER ONS
LightGuide

Integrator van LightGuide

Voor onze Augmented Reality-oplossingen maken we gebruik van LightGuide, waarbij we projectietechnologie combineren met 3D-camera’s en sensoren om digitale werkinstructies interactief te presenteren. De technologie van LightGuide wordt wereldwijd gebruikt, zowel in de reguliere als in de sociale economie.

Work integration social enterprises

Maatwerkbedrijven

Maatwerkbedrijven kunnen via de oplossingen van Lichtwerk en LightGuide flexibeler inspelen op steeds complexere vragen van klanten en blijvend hoge kwaliteit bieden. Werkinstructies worden stap voor stap op de werkpost geprojecteerd aan de hand van iconen, foto’s, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken … Alles gebeurt in interactie met de operator. Het systeem signaleert eventuele fouten, zodat de kwaliteit bij elke stap 100% geborgd is.

Manufacturing industry

Maakindustrie

De oplossingen van Lichtwerk en LightGuide leiden tot een betere inzetbaarheid van medewerkers, een hogere productkwaliteit en meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Niet-getrainde operatoren kunnen sneller nieuwe taken aanleren en bedrijven kunnen de kwaliteit 100% borgen, ook voor complexe assemblageopdrachten. Onze oplossingen helpen productiebedrijven digitaal en technologisch te transformeren om zo de sprong naar Industrie 4.0 te maken en competitief te blijven.

Vocational education training centers

Vormings- en opleidingscentra

We versterken vormingscentra in het aanbieden van opleiding op maat. Lichtwerks slimme oplossingen bevorderen de continuïteit tussen screening en doorstroming en zorgen voor een betere match van de competenties van de lerende of werkzoekende met de vraag van de arbeidsmarkt. Een persoonlijke aanpak, op maat van de lerende, mee met de noden van de markt, wordt zo haalbaar en realiseerbaar.

Advies en consultancy

Samen met onze partners hebben we heel wat expertise rond inclusie en diversiteit op de werkvloer in huis. Wilt u als bedrijf of organisatie uw werking, dienstverlening, producten of tools meer inclusief maken, dan kunt u bij ons terecht voor een adviestraject op maat. Lichtwerk is een geregistreerd dienstverlener voor advies voor de kmo-portefeuille (DV.A245023).

Training en opleiding

Training en opleiding zijn essentieel om van technologische innovaties en inclusieve dienstverlening een succes te maken. U kunt bij ons terecht voor een opleidingstraject op maat rond topics als inclusie op de werkvloer, assistieve technologie, digitale werkinstructies … Lichtwerk is een geregistreerd dienstverlener voor opleiding voor de kmo-portefeuille (DV.O245008).

Een partnership met roots in sociale economie

Lichtwerk is een samenwerking tussen emino, Mariasteen en Groep Gidts. Als innovatieve partners met een hart voor mensen ligt onze focus op werknemers uit kwetsbare groepen: mensen met een arbeidshandicap, anderstaligen, langdurig zieken, ouderen …

Logo Emino
Logo Mariasteen
Logo Groep Gidts

ONTDEK ENKELE VAN ONZE CASES EN KLANTEN

Lichtwerk is dé expert in assistieve en inclusieve technologie. We begeleiden (maatwerk)bedrijven in de implementatie van ondersteunende technologieën en in de aanpassing van werkposten. Onze oplossingen versterken werknemers en helpen bedrijven digitaal en technologisch te transformeren om zo de sprong naar Industrie 4.0 te maken en competitief te blijven.

RAPPORT B-WISE: TRENDS EN UITDAGINGEN IN EUROPESE MAATWERKBEDRIJVEN

Het rapport bespreekt de belangrijkste trends en uitdagingen voor Europese Work Integration Social Enterprises (WISEs), met een focus op (digitale) competenties.
RAPPORT B-WISE: TRENDS EN UITDAGINGEN IN EUROPESE MAATWERKBEDRIJVEN

KMO-PORTEFEUILLE VOOR ADVIES EN OPLEIDING

Sinds augustus 2022 is Lichtwerk een geregistreerd dienstverlener voor het bieden van advies en opleidingen via de kmo-portefeuille.
KMO-PORTEFEUILLE VOOR ADVIES EN OPLEIDING