B-WISE

Het Erasmus+ project B-WISE wil een Europese strategie ontwikkelen die inspeelt op de competentiebehoeftes van WISEs (Work Integration Social Enterprises). WISEs vallen in Vlaanderen onder de sociale economie, en omvatten onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. Het B-WISE project focust op de competentiebehoeftes van zowel doelgroepwerknemers, begeleiders als het management.

WISEs?

Work Integration Social Enterprises zijn ondernemingen die werken aan de sociale en professionele integratie van werknemers met ondersteuningsnoden. In Vlaanderen vallen WISEs onder de sociale economie, en omvatten WISEs onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. WISEs vormen een cruciale schakel in het economisch systeem en hebben een sterke pedagogische dimensie. Werknemers met nood aan ondersteuning behoren tot heel diverse groepen: langdurig werklozen, mensen met een handicap, ouderen, migranten, NEETS (Not in Education, Employment or Training – personen die geen opleiding, onderwijs of vorming volgen en niet aan het werk zijn) en andere groepen die risico lopen om uitgesloten te worden van de arbeidsmarkt.

Rapport

De publicatie ‘Occupational Profiles in WISEs sector – Capacity-building in WISEs’ bestaat uit twee delen:

 • In het eerste hoofdstuk ‘De behoeften van WISEs’ worden de criteria vastgelegd om de expertisedomeinen te identificeren. Daarnaast wordt er ook een synthese gemaakt van de behoeften die uit de voorgaande werkpakketten van het B-WISE project naar voren zijn gekomen.
 • In het tweede hoofdstuk ‘Domeinen van kennis en expertise’ worden potentiële expertisedomeinen geselecteerd en vervolgens aan een diepgaandere analyse onderworpen. Als onderdeel van die analyse worden ook de verbanden tussen de expertisedomeinen en het Europese ESCO-classificatiesysteem geïdentificeerd, zowel met een verwijzing naar de beroepsprofielen als naar het onderdeel ‘vaardigheden en competenties’.

De geïdentificeerde expertisedomeinen binnen WISEs zijn de volgende:

 • Netwerken en gemeenschapsdenken
 • Ontwikkelen van visie
 • Communiceren over arbeidsintegratie
 • Werk ondersteunen – Mentorschap / informele training
 • Werk ondersteunen – Validatie van vaardigheden
 • Werk ondersteunen – Overgang naar de reguliere economie
 • Productie organiseren met werknemers met ondersteuningsbehoeften

De beroepsprofielen die uit dit rapport voortvloeien zijn:

 • Relatie- en netwerkmanager
 • Sociaal ondernemer
 • Communicatiespecialist sociale economie
 • Docent / mentor / informele trainer WISEs
 • Validator van vaardigheden
 • Begeleider bij de overgang naar de reguliere economie
 • Expert in het organiseren van productie met werknemers met ondersteuningsbehoeften

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de website van het project raadplegen: www.bwiseproject.eu.

Het rapport ‘Occupational Profiles in WISEs sector – Capacity-building in WISEs’ en andere publicaties kunt u downloaden via de resultatenpagina.

Logo project B-WISE