EASPD Innovation Awards

Ter gelegenheid van haar 25e verjaardag reikte de Europese organisatie EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) op 13 oktober voor het eerst 8 Innovation Awards uit. Met die awards wil EASPD innovatieve aanpakken en oplossingen voor kwetsbare doelgroepen bekronen. De selectie werd gemaakt uit meer dan 80 Europese inzendingen, in 8 verschillende categorieën. De uitreiking vond plaats in Brussel, op de internationale EASPD-conferentie “The Future Is Now”, in de aanwezigheid van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en verschillende vertegenwoordigers van diverse Europese instellingen. De winnaars ontvingen een kunstwerk en worden opgenomen in de Europese publicatie “EASPD Innovation Awards 25 Innovative Practices for the Inclusion of Persons with Disabilities“.

EASPD Innovation Award Lichtwerk

Innovatie in tewerkstelling

Lichtwerk ontving de Innovation Award in de categorie “Supported Employment”. De slimme assistieve Augmented Reality werk- en opleidingsposten van Lichtwerk leiden tot een betere inzetbaarheid van medewerkers, een hogere productkwaliteit en meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Niet-getrainde operatoren kunnen sneller nieuwe taken aanleren en bedrijven kunnen de kwaliteit 100% borgen, ook voor complexe opdrachten.

Werkinstructies worden stap voor stap op de werkpost geprojecteerd aan de hand van iconen, foto’s, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken … Alles gebeurt in interactie met de operator. Het systeem signaleert eventuele fouten, zodat de kwaliteit bij elke stap 100% geborgd is.

Twee Belgische winnaars

Naast Lichtwerk ontving ook het project NAHdine een Innovation Award. NAHdine is een pilootproject van Dominiek Savio en Familiehulp, dat West-Vlamingen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wil ondersteunen. Bij NAHdine werken de ergotherapeut van Dominiek Savio en de medewerker van Familiehulp nauw samen. Ze proberen de problemen van de cliënten in hun omgeving aan te pakken. Op die manier krijgen ze opnieuw vat op hun leven. NAHdine ontving de Innovation Award in de categorie “Workforce Development & Human Resources”.