Partners

Een uniek samenwerkingsverband

Lichtwerk is een samenwerking tussen emino, Mariasteen en Groep Gidts. Als innovatieve partners met een hart voor mensen ligt onze focus op werknemers uit kwetsbare groepen: mensen met een arbeidshandicap, anderstaligen, langdurig zieken, ouderen …

Logo Mariasteen

Mariasteen vzw

is een maatwerkbedrijf met veel expertise wat betreft assistieve technologie. Het bedrijf past werkposten aan voor heel diverse medewerkers. Mariasteen is actief in de maakindustrie (hout, metaal en montage). Daarnaast wordt ook ingezet op diensten en externe ploegen.

Logo Groep Gidts

Groep Gidts vzw

verbindt en ondersteunt Mariasteen en Dominiek Savio. De organisatie creëert kansen met en voor mensen met een beperking op het vlak van werk, onderwijs en zorg.

Logo Emino

emino vzw

ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk. In heel Vlaanderen begeleiden meer dan 175 jobcoaches werkzoekenden op meer dan 20 locaties over 5 provincies.