Vraag nu nog uw werkbaarheidscheque aan en zet in op werkbaar werk

Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen en maatwerkbedrijven tijdelijk tot € 10.000 steun krijgen voor een adviestraject door een erkende dienstverlener zoals Lichtwerk.

Met die cheque kunnen organisaties m.b.v. de expertise van erkende dienstverleners:

  • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
  • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting, telkens met aandacht voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers.

Onder die begeleiding valt onder meer ook het opstellen van een werkbaarheidsrapport en actieplan over hoe de complexiteit van werk te verminderen en dus de toegankelijkheid ervan voor werknemers te verbeteren, het monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk en veiligheid van de werknemers, zoals bv. aanpassingen aan de werkpost en arbeidsorganisatie, …

Deadline?

Wie nog aanspraak wil maken op de werkbaarheidscheque dient het best zo snel mogelijk een aanvraag in. Vanaf 30 november 2023 wordt deze steunmogelijkheid definitief stopgezet.

Ingediende projecten worden behandeld in functie van de datum van indiening. De inschrijvingen voor nieuwe aanvragen worden afgesloten van zodra het voorziene budget bereikt is. 

Wie komt in aanmerking?

De maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profit- en socialprofitsector (ook vzw’s) met vestiging in het Vlaamse Gewest.

  • De werkbaarheidscheque is in 2023 enkel beschikbaar voor organisaties die er in het verleden nog geen gebruik van maakten.
  • Het steunpercentage van de Vlaamse overheid bedraagt 60%, met een maximum van € 10.000. Organisaties moeten dus zelf nog minimaal 40% cofinanciering voorzien.
  • De maatregel valt ook onder de toepassing van de Europese de-minimisregelgeving.

Hoe aanvragen?

Een werkbaarheidscheque aanvragen kan eenvoudig via een duidelijk stappenplan op de website van de Vlaamse Overheid. Om u hierbij te helpen kunt u instructiefilmpjes bekijken of de handleiding raadplegen.

Lichtwerk is door de Vlaamse Overheid geregistreerd als dienstverlener en biedt diensten aan die passen binnen deze subsidie. U kunt bij ons onder meer terecht voor adviestrajecten rond inclusieve technologie, mensgerichte digitalisering en transformatie en werkbaar werk om zo uw medewerkers én uw business te versterken.

Meer weten? Contacteer ons voor een gratis intakegesprek.